Návěstidlo ..370 - Vložené návěstidlo (č,b,m)

26.09.2012 14:37

..370 – Vložené návěstidlo

Vložená návěstidla jsou nejstarším typem světelných návěstidel. Můžeme se snimi setkal ve stanicích s jedním odjezdovým návěstidlem, kde je odjezdové zhlaví málo přehledné a není zajištěna dobrá viditelnost odjezdového návěstidla. V takových stanicích se vložená návěstidla umisťují na konce dopravních kolejí a jsou ptalná pro jízdu i posun.

Vložená návěstidla disponují odlišnou signalizací. Kromě návěsti "posun dovolen", "posun zakázán" a "stůj", které jsou shodné se standardní seinalizací (přičemž na vložených návěstidlech často svítí "posun zakázán" a "stůj" najednou) existuje ještě návěst zvaná "hlavní návěstidlo povoluje jízdu". Toto je jediná návěst umožňující jízdu kolem vloženého návěstidla a informuje strojvedoucího, že má postavenou cestu ze své koleje a na odjezdovém návěstidle svítí cokoliv kromě "stůj" a "posun dovolen/zakázán". Vložené návěstidlo také může být zhasnuté a pakmá stejný význam jako signál "stůj". Stanice v níž se nachází vložená návěstidla musí mít označena. Na vjezdovém návěstidle musí být tabulka s vykříčníkem.

Cenu tohoto návěstidla naleznete v ceníku.

Vyhledávání

Vzhledem k současnému stavu a množství objednávek jsou termíny dodání delší než bylo obvyklé a to v řádu i několika měsíců. Děkuji za pochopení a zachování přízně.

 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

 

ELEKTRONIKA - ZHLAVÍK
 

       

   Výměnná setkání 2023

   

TOPlist

 

<a data-cke-saved-href="