Návěstidlo ..230 - Seřaďovací návěstidlo (b,m)

26.09.2012 14:52

..230 – Seřaďovací návěstidlo

Seřaďovací návěstidla se většinou nepoužívají ve stanicích se starším zabezpečovacím zařízením, s nižší frekvencí provozu, kde veškerý posun zajišťují lokomotivy manipulačních vlaků a tam, kde není předpoklad, že by posun ohrožoval vlakovou cestu jiného vlaku. Souhlas k posunu dává výpravčí a jízda vozidel se řídí ručními návěstmi. U starších zabezpečovacích systémů se seřaďovací návěstidla používala hlavně v místech, kde se z části stanice určené pro posun (koleje pro řazení vlaků, pro nakládku a vykládku, lokomotivní depo apod.) vjíždělo do dopravních kolejí.

Ve většině stanic s releovými zabezpečovacími zařízeními, které hlídají veškeré možné cesty jak pro vlak, tak pro posun, se seřaďovací návěstidla umisťují na všechna místa, kde je potřeba krýt vlakovou cestu a také na místa, kde je potřeba posunový díl z nějakéhodůvodu zastavit nebo kde se často mění směr jízdy apod. Jsou závislá na hlavních návěstidlech, nejde tedy postavit posunovou cestu současně s vlakovou cestou pro vjedz nebo odjezd vlaku na stejnou kolej nebo v případech, kdy by se tyto cesty křížili. Seřaďovací návěstidla se umisťují u manipulačních kolejí a platí jen pro posun (z manipulačních kolejí je odjezd na širou trať zakázán)

Cenu tohoto návěstidla naleznete v ceníku.

Vyhledávání

Vzhledem k současnému stavu a množství objednávek jsou termíny dodání delší než bylo obvyklé a to v řádu i několika měsíců. Děkuji za pochopení a zachování přízně.

 

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

 

ELEKTRONIKA - ZHLAVÍK
 

       

   Výměnná setkání 2023

   

TOPlist

 

<a data-cke-saved-href="