990 - Motorický přestavník

27.12.2013 07:32

990 - Motorický přestavník

Motorický přestavník je určen zejména pro přestavování výměn na modelovém kolejišti se spodní montáží. Pohon přestavníku zajišťuje upravené modelářské servo HK15178 (nebo podobný typ). Úprava spočívá v demontáži řídící elektroniky. Tím se stává ze serva pouze elektromotor s převodovkou pro napětí 4.8-6V. Změna směru "točení" se děje změnou polarity napětí na svorkách A a B. Takto upravené "servo" je namontováno na držák vypálený z ocelového plechu tl.1mm s povrchovou úpravou galvanickým pokovením. Přenos výkonu zajišťuje ocelová struna prům. 0.8mm a délky cca 8cm. Tu je možno zkrátit na potřebnou délku či vyměnit za jinou dle vlastních požadavků. Pákový převod je možné rovněž zvolit dle vlastního uvážení či umístění. Jeden pár koncových přepínačů je použit pro vlastní funkci přestavníku (odpojení napájení v krajní poloze), druhý pár je možné použít pro napájení jazyků nebo srdcovky výměny, zpětný ohlas apod. Pro napájení přestavníku je možné použít stabilizátor napětí 5V/1A.

Technické parametry pohonu:

Točivý moment - 1.2kg/cm při 4.8V / 1.4kg/cm při 6V

Rychlost - cca 0.7sec při 4.8V / cca0.5sec při 6V

Napětí - 4.8 - 6V

Konektor - šroubovací svorky (AB)

Doporučený postup při montáži:

1. Zkontrolujte kompletnost přestavníku a připojte napájení přes přepínač (měnící výstupní polaritu napětí)

2. Otestujte funkci přestavníku a nastavte přestavník na předpokládanou výchylku při přestavování výměny pomocí koncových přepínačů

3. Odpojte servo od napájení a ručně nastavte "nulovou" polohu (struna svírá 90 stupňů se základnou)

4. Opatrně nasuňte strunu do táhla jazyků výměny a zkraťte na požadovanou délku (později by mohlo dojít k poškození táhla)

5. Přestavník připevněte pomocí vrutů (nebo jiným vhodným způsobem) prům. 3mm k základu kolejiště

6. Připojte napájení, otestujte funkci a nastavte požadovaný (mírný) přítlak jazyků ke kolejnicím.

 

Vyhledávání

Vzhledem k současnému stavu a množství objednávek jsou termíny dodání delší než bylo obvyklé a to v řádu i několika měsíců. Výroba přejezdů momentálně stojí úplně. Děkuji za pochopení a zachování přízně.

 

ZDICKÁ LOKÁLKA

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

 

ELEKTRONIKA - ZHLAVÍK
 

       

   Výměnná setkání 2023

   

TOPlist

 

<a data-cke-saved-href="