DCC detektor obsazení DET2

21.04.2013 19:41

DCC detektor obsazení DET2

DCC detektor obsazení DET2 slouží pro detekci obsazenosti dvou kolejových úseků na modelovém kolejišti. Pracuje na základě proudového odběru od cca 1mA při parazitním úbytku napětí 0,65V. Výstupy jsou galvanicky odděleny optočleny s tranzistorovými výstupy (kolektor,emitor). Detektor DET2 má tzv. analogové (binární) výstupy, kterými je možné ovládat další elektroniku pracujícím na podobném principu, např. PR3B, Zhlavík atd. 

Zapojení detektoru je následující. Na svorky J a K připojíte DCC "centrálu". Kolej K je společná (nedělená). Kolej J rozdělíte na požadované úseky (kolejové obvody) a ty připojíte na svorky J1 nebo J2. Na výstupní svorky 1-,1+ (kolej J1) a 2-,2+ (kolej J2) přivedete napájecí napětí z jiného zdroje 12VDC (stabilizátoru) a požadovaný "spotřebič" (LED diodu, relé, PR3B, Zhlavík,...)

Technické parametry:

Napájení: DCC (svorka J a K)

Napěťový úbytek: 0,65V (mezi svorkami J a J1,J2)

Minimální detekovaný proud: 1mA

Maximální trvalý proud: 3A

Výstup: 2x tranzistorový optočlen

Proudové zatížení výstupů: max. 12V/20mA

Filtrace zákmitů: cca 0,5s

Indikace LED:

LED nesvítí: klidový stav

Trvalý svit: detekce aktivní - výstup sepnutý

Cenu této elektroniky naleznete v ceníku.

 

Vyhledávání

ZAHÁJEN PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

 

ELEKTRONIKA - ZHLAVÍK
 

 

Koncová světla pro T679 (ROCO)

        

   Výměnná setkání 2020

Výměnné setkání v Opletalově ulici

                   v Praze

                  termíny:

         ??? 26.9. ???

   

TOPlist

 

<a data-cke-saved-href="