DCC detektor obsazení DET2

21.04.2013 19:41

DCC detektor obsazení DET2

DCC detektor obsazení DET2 slouží pro detekci obsazenosti dvou kolejových úseků na modelovém kolejišti. Pracuje na základě proudového odběru od cca 5mA při parazitním úbytku napětí 0,65V. Výstupy jsou galvanicky odděleny optočleny s tranzistorovými výstupy (kolektor,emitor). Detektor DET2 má tzv. analogové (binární) výstupy, kterými je možné ovládat další elektroniku pracujícím na podobném principu, např. PR3B, Zhlavík atd. 

Zapojení detektoru je následující. Na svorky J a K připojíte DCC "centrálu". Kolej K je společná (nedělená). Kolej J rozdělíte na požadované úseky (kolejové obvody) a ty připojíte na svorky J1 nebo J2. Na výstupní svorky 1-,1+ (kolej J1) a 2-,2+ (kolej J2) přivedete napájecí napětí z jiného zdroje 12VDC (stabilizátoru) a požadovaný "spotřebič" (LED diodu, relé, PR3B, Zhlavík,...)

Technické parametry:

Napájení: DCC (svorka J a K)

Napěťový úbytek: 0,65V (mezi svorkami J a J1,J2)

Minimální detekovaný proud: 5mA

Maximální trvalý proud: 3A

Výstup: 2x tranzistorový optočlen

Proudové zatížení výstupů: max. 12V/20mA

Filtrace zákmitů: cca 0,5s

Indikace LED:

LED nesvítí: klidový stav

Trvalý svit: detekce aktivní - výstup sepnutý

Základní popis a příklad zapojení

Cenu této elektroniky naleznete v ceníku.

 

Vyhledávání

Vzhledem k současnému stavu a množství objednávek jsou termíny dodání delší než bylo obvyklé a to v řádu i několika měsíců. Výroba přejezdů momentálně stojí úplně. Děkuji za pochopení a zachování přízně.

 

ZDICKÁ LOKÁLKA

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

 

ELEKTRONIKA - ZHLAVÍK
 

       

   Výměnná setkání 2023

   

TOPlist

 

<a data-cke-saved-href="